Önümiň görkezilmegi

Guangzhou Lindian Intelligent Technology Co. LTD, baş ofisi Guanç Guangzhouou şäherinde 2009-njy ýylda döredildi.10 ýyldan gowrak üznüksiz maýa goýum we ösüşden soň, biz professional OEM & ODM öndürijisi bolduk we Hytaýda täjirçilik LCD terminal önümlerini ösdürmäge üns berdik.Müşderilerimize interaktiw tekiz paneller, bellik monitory, akylly tagta we sanly bellik ýaly esasy söwda täjirçilik önümlerini hödürleýäris.

Täze geliş

Lindian profili

Guangzhou Lindian Intelligent Technology Co. LTD, baş ofisi Guanç Guangzhouou şäherinde 2009-njy ýylda döredildi.10 ýyldan gowrak üznüksiz maýa goýum we ösüşden soň, biz professional OEM & ODM öndürijisi bolduk we Hytaýda täjirçilik LCD terminal önümlerini ösdürmäge üns berdik.

13,000 inedördül metr töweregi gurluşyk meýdanyny öz içine alýan 200 işgärimiz elmydama müşderilerimize satuwdan öňki we satuwdan soňky iň gowy hyzmatlary hödürlär.

Müşderilerimize interaktiw tekiz paneller, monitor, akylly tagta we mahabat ekrany ýaly esasy söwda täjirçilik önümleriniň köp görnüşini hödürleýäris.Önümlerimiz dünýädäki müşderilerimizden gowy hilli abraý gazandyrýar.

Hünärmen, Bagyşlanan, Täzelikçi, Win-win-yň gymmatyny elmydama talap edip gelýäris.Önümlerimiz bilen “Made in China” -ni täzeden kesgitlemek biziň wezipämiz, önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň müşderilerimiziň ynamyna mynasypdygyna ynanýarys.

Kompaniýa habarlary

Interaktiw tekiz paneliň artykmaçlyklary

Uzakdan işlemek täze ofis modeline öwrüldi.Uzakdan işlemek, adatça, hyzmatdaşlyk üçin wideo konferensiýany talap edýär, wideo konferensiýanyň aladalandyrýan meselesi yza galmak meselesidir.Iki tarap bir wagtyň özünde we şol bir ýygylykda gürleşip bilmeýär, bu bolsa täsirine uly täsir edýär ...

Interaktiw tekiz paneliň funksiýalaryna syn

Interaktiw tekiz panelde konferensiýa ýazmak we ýokary duýgurlyk ýaly funksiýalar bar.Şeýle funksiýanyň esasy sebäbi enjamyň içindäki duýgur ýazuw programma üpjünçiliginiň bolmagydyr.Duýgur jest dizaýny, hereket etmek, ulaltmak we beýleki funksiýalar bolsun, esassyz üýtgedilip bilner.Haçan ...

  • Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilerimizi zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!