Önümiň görkezilmegi

SOLETH interaktiw tagtada, akylly tagtada, interaktiw akylly planşetde, adam bilen kompýuteriň özara täsir ediş önümlerinde we çözgütlerinde gözleg, işläp düzmek, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmatlara bagyşlanan hünärmen öndüriji, bilim, mugallymçylyk, korporatiw ýygnak, işewürlik sergisinde we köpçülik üçin meýdança.

Has köp önüm

  • companypic
  • companypic2
  • companypic3

Näme üçin bizi saýlamaly?

Guan Guangzhouou SOLETH Intelligent Technology Co., Ltd. interaktiw tagtany, akylly tagtany, interaktiw akylly planşeti, adam bilen kompýuteriň özara täsir ediş önümlerini we çözgütlerini öwrenmäge, ösdürmäge, dizaýn etmäge, satmaga we hyzmat etmäge bagyşlanan hünärmen öndüriji, okatmak, bilelikdäki ýygnak, işewürlik we köpçülik üçin meýdança.Önümlerimiz Europeewropada, Amerikada, Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda we Afrikada we ş.m.

2009-njy ýylda esaslandyryp, Hytaýyň Guan Guangzhouou şäherinde ýerleşýäris. Zawod 10000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we iň oňat önümleri we hyzmatlary üpjün etmek üçin 20 inersener we tehnikany öz içine alýan ýokary tehnologiýaly gözleg merkezine eýedir, häzirki zaman hilini gurduk halkara ülňülerine laýyk gelýän dolandyryş ulgamy.

Kompaniýa habarlary

COVID-19 täzelenmesi: Global interaktiw tekiz panelli displeý bazary sagdyn birleşýän ýyllyk ösüş depgininde öser diýlip garaşylýar.Esasy oýunçylar: Rikoh, ViewSonic, Hitachi, Prometheus, VEST ...

“Interaktiw tekiz paneli görkeziş bazary: Terezisi, tendensiýalary we çaklamalary (2020-2025)” atly hasabatda, sebit, sebit boýunça baha, önümçilik kuwwaty, kompaniýa, amaly, segmentasiýa ýaly interaktiw tekiz panel görkeziş bazary çuňňur seljerilýär. we ş.m. Hasabatyň bahasy ...

Guanç Guangzhouou Lindian Smart “-okary tehnologiýaly kärhana” şahadatnamasyna eýe boldy

Guangzhou Lindian Intelligence Co., Ltd., Guangdong welaýatynyň ylym we tehnologiýa bölümi, Guangdong welaýatynyň maliýe bölümi we ta administrasiýasy tarapyndan bilelikde berlen ýokary we täze tehnologiýa kärhanasynyň şahadatnamasy bilen sylaglandy.

  • Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!