Interaktiw tekiz paneliň artykmaçlyklary

Uzakdan işlemek täze ofis modeline öwrüldi.Uzakdan işlemek, adatça, hyzmatdaşlyk üçin wideo konferensiýany talap edýär, wideo konferensiýanyň aladalandyrýan meselesi yza galmak meselesidir.Duşuşygyň täsirine ep-esli täsir edýän iki tarap bir wagtda we şol bir ýygylykda aragatnaşyk gurup bilmeýär.

Uzakdan nädip netijeli hyzmatdaşlyk etmek kompaniýalaryň has köp aladalandyrýan zady.Lindian interaktiw tekiz paneliň roly şöhlelendirilýär - uzakdan hyzmatdaşlyk, yza galmak we pes gijä galman sinhron aragatnaşyk, pikir uçgunlarynyň çaknyşmagy we giňişlik çäklendirmeleri.Uzakdaky bilelikdäki ofis diňe bir giňişlik aralygyndaky päsgelçilikleri ýeňip geçmän, aragatnaşyk wagtynyň bahasyny hem çözýär.

Panel1

Interaktiw tekiz panel


Iş wagty: Awgust-09-2022